ศาลจังหวัดแม่สอด
Mae Sot Provincial Court
News
ศาลจังหวัดแม่สอด ให้การต้อนรับ นางสาวมยุรี จามิกรานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 พร้อมคณะ ประกาศคณะกรรมการซื้อหรือจัดจ้่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ศาลจังหวัดแม่สอด สร้างความร่มรื่นให้สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณศาล และร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณอาคารศาลจังหวัดแม่สอด ประกาศศาลจังหวัดแม่สอด เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว การรับชำระค่าปรับในคดีอาญาและออกหมายปล่อย และกรณีอื่นๆ ฯ ประกาศศาลจังหวัดแม่สอด เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image