Accessibility Tools

ศาลจังหวัดแม่สอด
Mae Sot Provincial Court
News
ศาลจังหวัดแม่สอด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 5/2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด) จัดโครงการสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้แก่เยาวชนในสังคมปัจจุบัน ศาลจังหวัดแม่สอด ให้คำปรึกษาพร้อมแนะนำแนวทางในการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแก่ประชาชน ศาลจังหวัดแม่สอด จัดโครงการรักษ์โลก ซึ่งเป็นกิจกรรมการรณรงค์ให้บุคลากรของศาลจังหวัดแม่สอดและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อราชการศาลจังหวัดแม่สอดคัดแยกขยะที่ต้นทาง ศาลจังหวัดแม่สอด ร่วมออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิค ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากร

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image