ศาลจังหวัดแม่สอด
Mae Sot Provincial Court
News
ศาลจังหวัดแม่สอด เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี​ ประกาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมฯ ศาลจังหวัดแม่สอด เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการพร้อมรับฟังนโยบายจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ผ่านระบบ Streaming ศาลจังหวัดแม่สอด เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (เข็มแรก) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงในการได้รับเชื้อไวรัส ประกาศศาลจังหวัดแม่สอด เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image